OM Ö2

Ö2scenkonst är en undersökande frigrupp som arbetar för att hitta nya vägar till innovativa sceniska uttryck. 


Vi gör egna produktioner och samproduktioner, har gästspel och residens. Vi ser det som en stor och viktig uppgift att samarbeta med andra frigrupper.

Ö2scenkonst grundades 2018 av skådespelarna Anki Larsson och Teresia Pettersson som såg det växande behovet av en fri scen i Stockholm.


Vi fanns på Östgötagatan 2 fram till 2020 och flyttade sedan till Katarina Bangata 80. Sedan augusti 2022 spelar vi på Bergsgatan 11 på Kungsholmen och hösten 2023 öppnade vi vår andra scen på Götgatan 73 på Södermalm. 


Nu finns vi på två ställen, Ö2scenkonst Kungsholmen på Bergsgatan 11 och Ö2scenkonst Södermalm på Götgatan 73.

Ö2scenkonst stöds av Stockholms Stad, Kulturrådet, Region Stockholm och Svante Bergströms Teaterstiftelse.

Ö2/UNG

Ö2/UNG är teaterns plattform för unga scenkonstnärer.


Ö2/UNG har varit en del av Ö2scenkonst sedan starten och har syftet att främja nya uttryck genom att erbjuda en plattform för unga scenkonstnärer med kortare CV:n.


Ö2/UNG gör årligen en egen produktion och har frekvent gästspel, residens och samarbeten med andra scenkonstnärer som arbetar med och för den unga publiken.
Ö2/UNG 2023
Ester Holmén, Lovisa Strååt Lundgren, Hilda Stenshäll,

Victor Schröder Kelly, Eduardo Flores, Nora Dellow,

Signe Willmarsson och Alexander Jönsson
Ö2/UNG stöds av Svante Bergströms Teaterstiftelse

MILJÖPLAN

Ö2 har viljan och ambitionen att aktivt arbeta för en hållbar utveckling. 


Sammandrag av Ö2s miljöplan


 • Ö2 vill komma ifrån att det byggs och slängs vid varje produktion. Om möjligt återanvänds så mycket som möjligt av scenografi, mask och kostym och annat material.
 • En minskad klimatpåverkan med transporter och material.
 • Översyn över energianvändningen i våra lokaler.


Delmål – det här vill vi fortsätta arbeta med:

 • Fortsätta källsortera.
 • Köpa minst en tjänstecykel till teatern.
 • Uppdatera och arbeta för fortsatt miljöplan och -arbete.
 • I så stor utsträckning som möjligt köpa ekologiska och miljövänliga produkter till teatern.
 • Hushålla med våra resurser, hur kan vi komma ifrån användandet av engångsartiklar helt och hållet?
 • Spara energi. Stänga av utrustning, ljusbord, dimrar, lampor etc när den inte behöver vara på.
 • Fortsätta skapa en miljöstrategi som vi tror på och kan arbeta efter.
 • Ta vara på att de flesta vi arbetar med är noga och intresserade av miljöfrågor. Hur kan vi samarbeta för att bli ännu bättre?
 • Fortsätta att skapa bättre miljö med teater och opera.
 • Fortsatt kunskapsfördjupning av miljö- och klimatfrågor. En ambition och vision är att ta med miljöplanen in i det konstnärliga arbetet, då vi ser att det går att kombinera och att det hör ihop.


Vi ställer oss följande frågor:

 • Hur kan vi mäta hur/om vi blir bättre?
 • Hur kan vi arbeta mer klimatsmart?
 • Hur kan vi få mer kunskap? Vi har kommit fram till att vi ska snegla på andra områden än kultur, där det oftast finns lite mer ekonomiska resurser och se hur de gör och hur vi kan använda oss av det i vår verksamhet. Vi kom fram till att vi är hyfsat miljövänliga, men kan bli bättre. Frågor som: Är det miljövänligare med digitala affischer än exempelvis pappersaffischer är svåra att besvara, men vi fortsätter att ha dialog och utvecklas.


Vill du se hela miljöplanen eller samarbeta med Ö2 i miljöfrågor? Eller har du tips och råd?

Maila oss gärna kontakt@o2scenkonst.se

BILJETTPOLICY

All vår biljettbokning sker via Nortic.


I mån av plats går det även bra att betala via swish i entrén innan föreställning (gäller våra egna produktioner och samproduktioner).